• Üdvözlöm honlapomon!

  Boór Attila földmérő mérnök vagyok.

  A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán végeztem földmérő mérnökként, térinformatikus szakirányon, majd ugyanitt szereztem építési geodéziai szakmérnök oklevelet. A főiskola alatt a Geodézia Zrt. kötelékében dolgoztam, ahol számos település ingatlan-nyilvántartási térképének elkészítésében vettem részt. A diploma megszerzése után egy kisebb Kft. alkalmazásában a sajátos célú, és a lakossági munkák terén gyűjtöttem tapasztalatokat. Az építőipar és ingatlanpiac válsága következtében ismét váltani kényszerültem. Most külfejtéses bányák mérését végzem egy bányatervező cég alkalmazásában. Egyéni vállalkozóként továbbra is igyekszem lakossági és más sajátos célú geodéziai feladatok ellátását határidőben, űgyfeleimet maximálisan kiszolgálva teljesíteni.

  GEOGEO

  erényeim

  • Gyors kapcsolatfelvétel
  • Precíz, körültekintő munkavégzés
  • Teljeskörű, érthető tájékoztatás
  • Elfogadható árak
 • Telekalakítás

  Teljeskörű földmérési szolgáltatás, földhivatali ( építési hatósági ) ügyintézéssel!

  Az 1997. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a kormány megalkotta a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az országos településrendezési és építési követelményekről. Amelyben rögzítik az alapvető településrendezési követelményeket. Melyek keretei között engedélyezhető a telekalakítás. Minden esetben szükséges az előzetes egyeztetés az érintett építési hatósággal, hogy biztosítva legyenek a Helyi építési szabályzatban foglaltak és a rendezési tervvel való egyezőség a telekalakítási eljárás során.

  További információkTovábbi információk

  Telekalakítások típusai:

  Földrészletek megosztása
  A megosztás során 1 (vagy több) telekből több földrészletet alakítunk ki.

  Földrészletek egyesítése
  2 (vagy több) telekből 1 földrészlet marad vissza.

  Határrendezés
  2 szomszédos telek közös határában eredményez változást, területi változással vagy anélkül.

  Használati megosztás
  Osztatlan közös tulajdonban lévő földrészletek esetén tisztázza a tulajdonosok által használt területeket. Ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem alkalmas!

 • Kitűzés

  Teljeskörű földmérési szolgáltatás, földhivatali ( építési hatósági ) ügyintézéssel!

  25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól: 40. § (1) A kitűzési munka minőségéért a munkát végző földmérő felelős. (2) Földrészlethatár kitűzésére irányuló munkának minősül a földrészlethatáron lévő új épület kitűzése is. (3) A kitűzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet eredetben a járási földhivatalhoz a földmérési dokumentációval együtt be kell nyújtani… 41. § (1) Ha a szomszédos földrészlet kitűzése korábban már megtörtént, a korábbi munkarészek mérési adatait figyelembe kell venni, … (2) A kitűzés előkészítésekor vizsgálni kell, hogy az állami ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő adatok összhangban vannak-e … (3) A kitűzés során észlelt felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását a járási földhivatalnál kezdeményezni kell. Ebben az esetekben a kitűzési munkálatokat fel kell függeszteni (4) A természetben már megjelölt határponthoz képest a megadott tűréshatáron belül újabb határjelet elhelyezni nem szabad.(5) A kitűzött határpontokat vízszintes értelemben centiméter élességgel azonosítható földmérési jellel kell megjelölni."

  További információkTovábbi információk

  Kitűzések típusai:

  Földrészletek kitűzése
  Az adott földrészlet töréspontjainak helyszínen történő kijelölése az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján. Főként ingatlan adás-vétel esetén javasolt.

  Épületalap kitűzése
  Az építész által megtervezett épület kontúrjának, tartófalainak kitűzése az alapozási munkálatok megkezdése előtt.

 • Épületfeltüntetés

  Teljeskörű földmérési szolgáltatás, földhivatali ( építési hatósági ) ügyintézéssel!

  A használatba vételi eljárás során, a dokumentáció mellékletét képezi az épületről földmérő által készített épületfeltüntetési vázrajz. Amely alapján az építmény felkerül az ingatlan-nyilvántartási térképre és a tulajdoni lapra.

  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (5) Új épület építése vagy meglévő épület - az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező - bővítése esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével egyidőben a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását és a használatbavételi engedély kiadását nem akadályozza, azonban ha az (5) bekezdésben foglaltaknak a kérelmező nem tett eleget, az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély rendelkező részében határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére. "

  Szükséges dokumentumok:
  - Eredeti, jogerős lakhatási engedély (építési hatóság állítja ki), amnnyiben rendelkeznek ilyennel
  - Ingatlan-nyilvántartási kérelem (itt tölthető le)

  További információkTovábbi információk

  Épületfeltüntetések típusai:

  Új építésű épület

  Önálló épület

 • Szolgalom

  Teljeskörű földmérési szolgáltatás, földhivatali ( építési hatósági ) ügyintézéssel!

  A legtöbb esetben valamilyen közművezeték bekötésével kapcsolatban fordul elő szolgalmi jog bejegyzése, ha a bekötés saját telken nem - csak a szomszéd telken - keresztül megoldott.

  Szolgalom típusai:

  Telki szolgalom
  Ptk. 166. § (1): Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja…

  Vezetékjog
  Bt. 38/C. § (1): Az elosztó vezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére és üzemeltetésére, ... ha az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza...

  Elhelyezési szolgalom
  Bt. 38.§(3). Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, szolgalom alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni...

 • Tervezés

  Napjaink fejlődő építészete, a különböző építési technológiák megkívánják a pontos, precíz tervezést.Pontosan tervezni csak a részletesen felmért területre lehet. A kiviteli tervek alapjaként szolgáló nagy méretarányú, digitális, magassági adatokkal ellátott térképeink kielégítik korunk követelményeit.

  Tervezés típusai:

  Tervezési térkép
  A lakosság körében általában házépítés előtt, kerttervezéshez, valamilyen földmunkához van szükség a földrészlet magassági adatainak felmérésére és térképi ábrázolására.

  Megvalósulási térkép
  Az elkészült beruházások megvalósult állapotának rögzítésére szolgáló térkép.

  Terepfelmérés
  Szintvonalakkal vagy egyéb más domborzatábrázolási módszerrel készített helyszínrajz, mely egy későbbi tereprendezéssel összevetve alkalmas a két felület közti eltérés (földtömeg) megállapítására.

 • Hasznos oldalak

  Néhány oldal, amely segítségére lehet

  Földhivatal
  A földügyi igazgatás a termőfölddel és az ingatlanokkal kapcsolatos komplex állami adathalmazt egységesen kezeli.

  Magyar Mérnöki Kamara
  "...a mérnökök saját elhatározásból, önkéntesen létrehozott szakmai önkormányzata."

  Földmérési és Távérzékelési Intézet
  A Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezete

  Jogszabályok
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

  Vipler-Bau Kft.
  Építés, felújítás, generálkivitelezés, felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés, e-napló vezetése.

  Szigeti & Raszler ügyvédi iroda
  Irodánk elsősorban polgári és gazdasági jogi ügyletek lebonyolítására szakosodott.

 • Kapcsolat

  Elérhetőség:

  8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 26.

  Telefon: +36-70/250-8652

  e-mail: geo.boorattila@gmail.com

  Írjon nekünk!

  Üzenetét rögzítettük!
  Hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.
 • Referenciák

  Sajátos célú munkák

  Feltöltés alatt

  Mérnökgeodéziai büszkeségeim

  Feltöltés alatt

 • Geodéziai műszerek


  Földi eljárás, mérőállomás


  GNSS technológia

 • Jogosultságok


  Ingatlan rendező minősítés


  Geodéziai tervezői jogosultság

 • GEO

  2014. szeptember 16-án a Sapa székesfehérvári székhelyén együttműködési megállapodás aláírására került sor a cég, az egyetem és a város vezetői között.
  Ez a megállapodás az első azok között, amelyek célja az Óbudai Egyetem (s külön is a nemrég alakult Alba Regia Műszaki Kar - AMK) kapcsolatainak erősítése a helyi ipar meghatározó cégeivel, amit a város vezetése is támogat. A dokumentumot Hartwin Hagen és Frank Lepema a Sapa Profiles Kft. cégvezetői, Dr. Gáti József az Óbudai Egyetem kancellárja, Dr. Györök György az Alba Regia Műszaki Kar dékánja látták el kézjegyükkel. Jelen volt Égi Tamás alpogármester, Dr. Ősz Rita rektorhelyettes, Szombati Orsolya és Fűrész István tanácsadók. Az aláírási ceremónia egyben sajtótájékoztató is volt ahol Égi Tamás alpolgármester, Gáti József kancellár, Frank Lepema és Hartwin Hagen cégvezetők, valamint Bakó Szabolcs hallgató beszéltek a stratégiai partneri együttműködés fontosságáról, bíztató jövőjéről. Az AMK-hoz nemrég integrálódott GEO szempontjából azt emeljük ki, hogy a Sapa-hoz (és elődjéhez, a Köfém-hez) 33 éves munkakapcsolat fűz minket, ugyanis a présgépek időszakos karbantartásakor a tengelyek kitűzését, a gépészeti ellenőrző méréseket geodéziai mérőműszerekkel és módszerekkel végezzük...

  Ősztől indul a térinformatika szakmérnöki képzés az AMK-n.
  Felsőfokú végzettséggel (informatikai, térinformatikai, geográfus, térképész, régész, erdőmérnök, tanár stb.) rendelkezők számára az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szeptembertől geoinformatikai szakmérnöki képzést indít távoktatásos formában. A képzés általános térinformatikai ismereteket ad. A képzésen elsajátított ismeretek a végzetteket alkalmassá teszik többek között a térinformatikai rendszer (GIS) gyakorlati, üzemeltetési feladatainak megoldására, informatikai rendszer tervezésére és üzemeltetésére, alkalmazások fejlesztésére; tervezési feladatok, környezetvédelem, műemlékvédelem támogatására stb.

  A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) és a fehérvári GEO között régóta van szakmai, szerződéses kapcsolat. 2014. július 17-én egy új megállapodást kötött a két intézmény, amit a GEO szervezeti átalakulása és a együttműködési területek pontosítása indokolt.

  A megállapodás előzetesen egyeztetett szövegét Toronyi Bence, a FÖMI főigazgatója és Dr. Györök György az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának dékánja látta el kézjegyével. Jelen volt Iván Gyula a FÖMI főtanácsadója, Dr. Busics György a Geoinformatikai Intézet igazgatója és Veres Richárd HR és közkapcsolati vezető.